Hva skjer med skoleforliket?

Dørum kritiserer SVs ensrettingspolitikk som løftebrudd. Privatskolene raser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Så sant ikke den enkelte elev utsettes for overgrep og sviktende opplæring, er det i liberalismens ånd å la folk leve sine liv slik de ønsker det i et multikulturelt samfunn. Senere tiders oppslag viser at SV, tross sin grønne linje, sitter på sterkt konsereativ(istisk)t verdigods. Istedenfor å gå inn i forholdene ved den enkelte privatskole, vil partiet SV ha en altoverskyggende ensretting og avvikling av privatskolene. Les mer om dette i Stavanger Aftenblad, blant annet om Dørums reaksjon på regjeringspartiets brudd med skoleforliket.

Odd Einar Dørum

Foto: R.Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**