Ja til Comet. Nei til kommunal støtte

– Etter min mening er det ikke riktig av kommunen å gi noen garanti, med tanke på de store utfordringene som ligger foran oss økonomisk sett. Man kan ikke bruke offentlige midler på dette, uttalte Roar Günther Andersen i Formannskapet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dugnad friidrettsbanen i Prestfoss, Sigdal

Foto: Runolv Stegane

Comet får kommunal garanti, Det ble klart under torsdagens formannskapsmøte. Men det var imidlertid ikke alle medlemme som var like enige i at kommunen skulle stille opp som lånegarantist for IK Comet. Både Pensjonistpartiet, Rødt og Venstre stilte seg strekt imot, noe de begrunnet ut i fra at de ikke er en kommunes oppgave å ivareta den skakkskjørte økonomien til et idrettslag.

Les mer i Halden Dagblad og Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**