Nye kraftledninger gjennom Vestby kommune

Det er duket for nye høyspentmaster som skal reises i Vestby kommune. Det er en meget vanskelig sak. Skal disse ledningene strekkes i lufta eller legges i bakken?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kraftledninger

Foto: Henrik Østerman

Formannskapet godtok punkt 1 og 2. Resten av punktene ble strøket. Venstre går for mest mulig i bakken, og det er alle i formannskapet enige i ser det ut til. Kraftgatene bør ikke gå gjennom viktige biotoper. Det er slik at selv om disse legges i bakken må det opprettholdes en kraftgate som vanlig master har i dag. Den skal være minimum 10 meter bred og det an ikke vokse høy vegetasjon der. Slike anlegg trenger anleggsvei og vil angripe urørt natur om det blir i luft eller bakken. Visuell forurensing er også forurensing, påpeker kommunestyretrepresentant Dag Nielsen. Venstre vil verne om naturen så langt det går, men saken er vanskelig. Den avgjøres i kommunestyretmøtet mandag 23. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**