– Ungdom er ikke kriminelle

Per Magnus Finnanger Sandsmark vil i Hovedutvalg for kultur og idrett i dag ta til orde for en bredere tenkning rundt ungdomspolitikk i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

I Hovedutvalg for kultur og idrett er utfordringene knyttet til Ungdomshuset igjen en sak til behandling. “Hovedutfordringen er ikke å ha et så billig og lettdriftet tilbud, men at alle ungdommer i Halden skal ha muligheten til å oppleve glede gjennom å mestre noe i sin fritid,” uttaler Per Magnus Finnanger Sandsmark, medlem av Hovedutvalg for kultur og idrett, for Venstre.

Finnanger Sandsmark ønsker en helhetlig plan for barne- og ungdomspolitikk i Halden kommune. I dag fins det bare én plan som kun omhandler barn og ungdom: Kriminalitetsforebyggende plan. “Vi trenger en helhetlig plan som ser på ungdom først og fremst som en uvurderlig ressurs, ikke som potensielle lovbrytere,” sier Finnanger Sandsmark videre.

For Halden Venstre er det viktigste at man har et tilbud til ungdom som de har tilhørighet til. “I saken om Ungdomshuset vil jeg derfor gå i front for å lage et ungdomstilbud for ungdom, ikke et ungdomstilbud for politikere,” avslutter Venstre-politikeren.

For mer informasjon:
Per Magnus Finnanger Sandsmark
951 48 331 eller send e-post hit
Medlem av Hovedutvalg for kultur og idrett, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**