Venstre vil styrke høyere utdanning i distriktet

Alstahaug Venstre har over lengre tid prøvd å sette søkelyset på den betydningen de regionale høgskolene, som f.eks. Høgskolen i Nesna, spiller for distriktene. I den forbindelse vedtok også årsmøtet i Alstahaug Venstre å sende et forslag til resolusjon angående dette temaet til Nordland Venstre sitt årsmøtet. Denne resolusjonen ble vedtatt sendt til fylkesstyret for videre behandling. Det er derfor gledelig å registrere at fylkesstyret sendte ut følgende uttalelse etter møtet i helga:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil styrke høyere utdanning i distriktet

22.03.2009 De statlige regionale høgskolene skal oppfylle sentrale og lokale mål innenfor utdanning, forskning og regionale utviklingsoppgaver.

På mange vis er de statlige regionale høgskolenes samfunnsoppdrag rettet mot eksisterende arbeidsplasser og mindre mobile studentgrupper selve begrunnelsen for en desentralisert høgskolestruktur.
Et strammere arbeidsmarked og stadig raskere omstillinger i samfunnet øker behovet for forskningsbasert kunnskap i lokalt samfunns- og næringsliv. I mange kommuner i Nordland har en svært lav andel av befolkningen høyere utdanning. For å møte dette behovet vil tilrettelagte studier for hjemmeboende studenter fortsatt være viktig. Da vil den viktigste basen være å finne i de etablerte fagmiljøene ved de tre statlige regionale høgskolene i fylket.
Det er viktig å opprettholde en høgskolestruktur som sikrer nærhet til fagmiljøene – også for de mindre mobile studentgruppene. Når vi nå står framfor en periode der vi kan forvente et strammere arbeidsmarked, er det viktig at bevilgningene til de statlige regionale høgskolene økes slik at ikke voksne studenter presses ut.

Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**