Innkalling til venstremøte 26. mars

Det er tid for venstremøte. Møtested er som vanlig Posthuset på Hovtun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.


SAKSLISTE

Sak 17/09 Godkjenning av innkalling og referat frå tidlegare møte

Sak 18/09 Referatsaker

Sak 19/09 Organisatoriske saker

Sak 20/09 Oppstart planleggjing av valgkampen

Sak 21/09 Sætre — vegen vidare

Sak 22/09 Eventuelt

Sak 23/09 Sakene til kommunestyremøtet 31. mars
Debatt: Konkurranseutsetjing. Boplikt.

NB! Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!

Filtvet, 23.03.09

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**