Nannestad Venstre etterlyser tverrpolitisk samhandling i forhold til momsfritak på frivillighet!

Nå er det på høy tid å gå fra ord til handling når det gjelder momsfritak på frivillighet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arbeidet med å utrede muligheten for en varig momsordning for frivilligheten går meget tregt, og regjeringen sliter med å oppfylle lovnadene fra “Soria-Moria”-erklæringen.

I likhet med undertegnede mener Knut Arild Hareide (KrF) i Romerikes Blad av 19. mars, at skatten på frivillighet rett og slett må fjernes. Det er som musikk i mine ører! Det er imidlertid påfallende mange før han igjen har ment akkurat det samme uten at det har skjedd så mye på dette området. Det kan se ut til at den politiske viljen til å få fjernet momsen på frivillig arbeid når man sitter i opposisjon er like stor, som graden av handlingslammelse når man sitter i posisjon. I dette vakumet befinner frivilligheten seg. Det er på høy tid at vi snart viser at vi verdsetter det helsefremmende arbeidet frivilligheten til daglig utfører. Undertegnede etterlyser derfor tverrpolitisk samhandling til det beste for frivilligheten!

Det er noe som er grunnleggende feil når frivilligheten betaler mer i moms enn de får i statsstøtte. Staten tar inn ca. 1 milliard i moms i året fra frivilligheten. Dette kan da umulig være rettferdig og nødvendig. Idretten i Nannestad kommune har gitt klart uttrykk for at de sliter og at de bruker mer og mer av sin tid på å kunne holde liv i aktivitetene de tilbyr. Tiltak som grasrotandel og frifond representerer et kjærkomment tilskudd til en slunken klubbkasse, men disse virkemidlene er langt fra nok og et momsfritak på frivilligheten kommer derfor til å bli tvingende nødvendig.

Det er hevet over en hver tvil at frivilligheten er en av bærebjelkene i samfunnet og bidrar til et mangfold vi ikke kan klare oss uten, i en tid med stadig strammere økonomiske rammer. Behovet for frivillige tjenester øker stadig som et nødvendig supplement til kommunens eget tjenestetilbud.

Frivillig og momsfri hilsen fra

Per R. Lien
Nannestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**