Bærbar PC til alle elever

Mange lærere har i flere år ønsket å bruke PC i undervisningen. Begrenset tilgang til datarom på skolene og for få PC til elevene førte til mye frustrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Teknologi, pc

Teknologi, pc
Foto: Luth

Ved at de fleste elevene i dag har egen PC er dette problemet løst. Utfordringene ved å bruke PC som del av undervisningen ligger på et helt annet plan. Her er det en vei å gå. Det er først og fremst elevene som trenger kompetanse til å forstå nytteverdien av PC bruk. Her trenger lærerne hjelp av foreldre og samfunnet for øvrig. Det er vanskelig å opprettholde et godt læringstrykk i undervisningen når elevene bruker PC til alt annet enn fag. Elevenes PC må dessuten stadig lades opp. Dette gjør at klasserommet ser ut som et spindelvev av ledninger, og veiledning til den enkelte reduseres.

Undersøkelser viser at ungdom bruker flere timer foran en PC på ettermiddagene. Hvis de i tillegg skal sitte store deler av skoledagen foran en PC, er det grunn til bekymring. Vi vet fremdeles lite om virkningen av trådløst nettverk og bruk av PC over lang tid. Det er derfor all grunn til å begrense bruk av PC for denne aldersgruppen.

PC er et godt supplement til undervisningen, men penn og papir, tavle og kritt må ikke bli borte i norsk skole. Samtidig må vi ikke glemme at "ansikt til ansikt" gir den beste kommunikasjon mellom lærer og elev.

Marianne Felin Bjørgaas
Lærer ved Eikeli videregående skole
Varamedlem Bærum kommunestyre for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**