Dialog og samarbeid

Kommentarer til kommunestyremøtet 23.3.09. Av Guri Haveråen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


På allmøte på Hølen skole den 19.3 påpekte ordføreren at Høyre hadde på sitt partiprogram at Vestby Kommune skulle være en trygg kommune å bo i. Vestby Venstre tror dette er ærlig og oppriktig ment. Derfor stusser vi når det popper opp forslag om å rive en skole — også umiddelbart da gitt! Det kom som en gedigen overraskelse uten at et ord om dette var nevnt fra posisjonen på forhånd.

Det var nettopp for å unngå slike overraskelser jeg som leder av Vestby Venstre inviterte posisjonen til samarbeid. Plutselige overraskelser som f. eks å rive skoler skaper utrygghet blant innbyggerne. Hensikten fra posisjonens side var antakelig å vise handlekraft og omsorg da det den gang var noe uvisshet rundt soppfaren i gamle bygg. Virkningen ble dessverre helt motsatt.

Det er en selvfølge at alle de politiske partiene ønsker at Vestby kommune skal være en trygg kommune å bo i akkurat som alle partiene er opptatt av å skape en god skole. Det undrer meg derfor at det ikke er noen form for samarbeid mellom posisjon og opposisjon når det gjelder drøftinger og finne gode løsninger.

Venstres 2. kandidat på Akershuslista gjennomfører for tida med stor sukess det han kaller for dialogsamtaler. Der dialogiseres det om hijaber, gatevold, jødehat og andre ekstremiteter.

På vegne av Vestby Venstre foreslår jeg at vi også – posisjon som opposisjon snakker sammen. Da unngår vi slike overraskelser som med Hølen skole og kan unngå forhåpentlig også unngå lite gjennomtenkte vedtak.

Da jeg tok etterutdanning i karriereveiledning i fjor, leste jeg om hva en god leder gjør. En av de store teoretikerne innen ledelsesteori påpekte at kjennetegn på gode ledere var at de forhørte seg med sakkyndige personer i saker de selv ikke hadde full oversikt over.

Derfor gjør Vestby Venstre som Obama og strekker ut ei hand og inviterer opposisjonen til samarbeid. Hvis jeg husker rett, så takket Iran nei til Obama. La oss håpe at posisjonen endrer sin praksis slik at det kan bli et positivt samarbeid mellom de ulike partiene i kommunestyret. Jeg har tro på at hvis ordføreren spør meg som gruppeleder i Vestby Venstre om skolesaker, så vil vi sammen kunne skape en trygg kommune for ikke å si en forutsigbar kommune å bo i. Kjedelig ja, men trygg!

Da jeg dette fram som mitt bidrag til debatten om Hølen skole i kommunestyret, fikk jeg til svar at ordføreren hadde oppmodet til samarbeid da han ble innsatt som ordfører. Til dette kan jeg si at Venstres representanter ikke er synske og kunne på ingen måte forutse at det ville kommet et forslag om riving og umiddelbar flytting da dette overhodet ikke var nevnt før det ble banket i bordet på formannskapsmøtet.

Mitt råd er til kommunestyret: Snakk med skolens fagpersoner før dere forslår løsninger.

Guri Haveråen
Gruppeleder vestby Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**