Full seier i Sandspollen – Miljøverndepartementet vendte tommelen ned

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Hurum kommune — innsigelse til reguleringsplan for Verpen

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 12. september 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.

Les hele vedtaket

Her kan du lese uttalelsen fra Hurum Venstre i anledning saken.

Les også om saken i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**