Sandspollen bevart som rekreasjonsområde!

Venstre har kjempet en langvarig kamp mot et vedtak gjort av kommunestyret i Hurum om å tillate utbygging innenfor 100-meterssonen i Sandspollen/Verpen. Friområdet Sandspollen ble i mars 2009 endelig vernet av Miljøverndepartementet og vil snarest bli satt tilbake i stand slik at naturelskere på nytt fritt kan vandre i idylliske omgivelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Flagg

Foto: H. Bast

– Venstre vil følge opp at Hurum kommune sørger for at den ulovlig oppsatte fjerde båtpiren fjernes og at de ulovlige tiltakene som er utført, f.eks. parkeringsplassen som er opparbeidet midt i et friluftsområde, tilbakeføres til den stand de var før, sier Marianne Arctander (gruppeleder) og Gunn-Torill Homme Mathisen (leder) i Hurum Venstre.

– På vegne av nåværende og fremtidige naturglade vil Hurum Venstre takke alle som har engasjert seg i denne viktige vernesaken og gratulere med seieren!
Vi håper avgjørelsen til Miljøverndepartementet vil skape presedens for kommunestyrets behandling av kystsoneplanen senere i år, sier venstrepolitikerne.

 Glade forkjempere.

Glade forkjempere.
Foto: Finn Dale Iversen

– Signalet er fra øverste hold er tydelig; Hurum kommune må ta vare på kystlinjen sin og ikke la seg blende av kortsiktig gevinst, men ha en langsiktig forvaltning som mål.
Det er ikke mange uberørte områder igjen til almenn benyttelse, understreker Arctander og Homme Mathisen.

Les også om saken i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**