SV bommer med skolepolitikken —igjen

Nå sier SV nei til privatskoler -alle skoler skal være styrt av det offentlige, spesielt de religiøse skolealternativene ønskes fjernet. Dette er et eksempel på autoritær sosialisme som vil innsnevre valgmuligheter og frihet innenfor utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har rom for alternativ pedagogikk og alternative livssyn, også innen skoleverket. Alle skoler har i dag godkjente fagplaner og krav til innhold og drift. Nå vedtar SV full kontroll og vil forby alt de ikke liker!

Tidligere har SV ønsket heldagsskole og gratis varm lunsj. Politikk handler i stor grad om å prioritere, og utfordringene i skolen i dag ligger ikke i antall skoletimer eller i nistepakkene. Utfordringen ligger i kvaliteten og innholdet i undervisningen. Dette tar ikke SV på alvor.

For å heve kvaliteten på skolen må man satse på den viktigste personen i klasserommet: læreren. En dyktig lærer fører til økt læring —og økt læreglede! Venstre satser derfor på en offensiv lærerrekruttering og systematisk kompetanseheving i form av kompetanseår og permisjon for videreutdanning.

SV ønsker en koselig heldagsskole og mister fokus på kvaliteten i skolen. Forbud mot skoler med alternativ pedagogikk og alternative livssyn er intolerant og besnevrende, og vil ikke føre til en bedre norsk skolehverdag. Tvert imot.

For styret i Kristiansand Venstre
Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**