Venstre utfordrar ordførarane

Laurdag 28.03.09 er dagen for verdas største klimakampanje – “Earth Hour”. Gjennom eit ope brev oppmodar Venstrelagene på Voss og i Hardanger innbyggarane i Hordaland til å støtte initiativet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Inge Børslien

Noreg har uttalte mål for reduksjon av klimagassar, og dei uttalte måla er i verdsklasse. Men det er ikkje lengre nok å snakke, tida er komen for å gjere noko. "Earth Hour" er på inga måte ei løysing i seg sjølv. Men ei slik markering over heile verda er ei stor påminning om den største utfordringa i vår tid, og har slik ei kraftig symbolsk verknad.

Les hele brevet her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**