Amatørpolitikk fra SV

Selv har jeg gått på Steinerskolen, jeg har ikke blitt antroposof, jeg er heller ikke særlig religiøs, men jeg ser det som en styrke i livet å ha gått på en skole som ser det åndelige i en helhetlig filosofi. Jeg har blitt styrket av å gå på en skole som har et livsyn, selvom jeg selv som voksen ikke nødvendigvis deler dette livsynet. Jeg vil gjerne velge en slik skole for min sønn også, men den rettigheten vil SV nå ta fra meg skrive Drammen Venstres Ståle Sørensen som en kommentar til SVs landsmøtevedtak om å forby alle friskoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

SVs landsmøte har bedrevet indremedisin for forsmådde SVere som ikke føler de får nok gjennomslag for SV-politikk i regjeringen. Da er det tydligvisikke den dårlige miljøpolitikken eller den manglende satsingen på forskning som får de radikale SVerne til å stille seg på barrikadene, nei da, det er regjeringens friskolepolitikk som skal angripes.

SVs landsmøtevedtak innebærer et forbud mot private friskoler og en form for innlemmelse av alternativ pedagogikk i det offentlige skoleverket. Reaksjonene fra Steinerskoleforeldre, lærere og barn har vært svært sterke og SV fossror nå med strikkepinner for å berge noen velgere.

Skolegard

Foto: ?

Bård Vegar Solhjell fra SV hevder Steinerskolen vil overleve som alternativ pedagogikk innenfor det offentlige skoletilbudet. Det er tydlig at undervisningsministeren ikke har satt seg særlig inn i Steinerskolen, men det fremstår underlig at et parti som er imot den kristne formålsparagrafen ønsker en skole bygget på et antroposofisk livsyn som en del av den offentlige skolen. Steinerskolen er på ingen måter livsnøytral og antroposofien, som er en form for religiøs erkjennelseskunnskap gjennomsyrer de fleste fag. Livsynet er en integrert del av undervisningen og dermed pedagogikken. Solhjell bør derfor plassere Steinerskolen i tilsvarende bås som de han aller helst vil bekjempe: de kristne friskolene. Steinerskolen er ikke bare alternativ pedagogikk, den er bygget på et alternativt religiøst og filosofisk ståsted. Det er sjokkerende at en undervisningsminister ikke vet dette. Jeg undrer meg over denne iveren over å forby alt man ikke selv liker og denne evinnelige SV troen på at staten vet bedre for dine egne barn enn deg selv.

Selv har jeg gått på Steinerskolen, jeg har ikke blitt antroposof, jeg er heller ikke særlig religiøs, men jeg ser det som en styrke i livet å ha gått på en skole som ser det åndelige som en av en helhetlig filosofi. Jeg har blitt styrket av å gå på en skole som har et livsyn, selvom jeg selv som voksen ikke nødvendigvis deler dette livsynet. Jeg vil gjerne velge en slik skole for min sønn også, men den rettigheten vil SV nå ta fra meg. Ikke bare bryter dette mot FNs menneskerettighetskonvesjon om at foreldre fritt må velge utdanning til sine barn, det er rett og slett et forslag som er fullstendig kunnskapsløst, og det sier vel det meste om et parti som ønsker å satse på skolen.

Ståle Sørensen

Foto: CTO

Ståle Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**