Er det dette vi vil ha?

Lillesand har et unikt utgangspunkt. En liten og sjarmerende sentrumskjerne ved sjøen, med et enormt potensiale for å trekke til seg enda flere turister og handlende. For å tekkes nye og ulike behov er det viktig med en utvikling. Men all utvikling er ikke god utvikling! Det er en politikers plikt å lage et sett av rammer for at veksten ikke skal komme ukontrollert og gi uheldige utslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eva Winge Hæstad

Nå har vi fått et nytt bygg bak Middelskolen med en høyde som overhodet ikke passer inn i Lillesand sentrum. Venstre advarte sterkt, både i Planutvalget og i avisoppslag, om at høyden på nybygg i sentrum må harmonere med eksisterende bebyggelse. Det er sterkt beklagelig at Høyre, Frp og Krf ikke så viktigheten av dette, og det hadde vært interessant å vite om de samme partiene mener det samme i dag? Det er neppe mulig å redusere høyden på det nevnte bygg nå, men det får stå som et eksempel på dårlig byutvikling.

Det gamle Venstre-slagordet Vekst med vett tåler tidens tann svært godt!

Eva Hæstad
Planutvalgsmedlem for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**