Styrke lærerne i kommunen

Det er viktig at skolen tar godt vare på sine ansatte og gir de muligheter til etterutdanning og kompetanseheving. Venstre ønsker å sette fokus på den store etterspørselen for lærere. Vi trenger kontunitet blant de beste lærerne, det er alle tjent med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som ellers i samfunnet er det nivåforskjeller på de ansatte i skolen. Vi trenger gode lærere og det er viktig at de innehar gode pedagogiske evner. Det er viktig at de er flinke til å inkludere alle og at de kan ta hånd om de som faller utenfor. For å kunne utvikle seg som lærer trenger også denne arbeidsgruppen etterutdanning og kompetanseheving. Vi i Venstre mener at det er et kommunalt ansvar å følge opp lærerne, som de følger opp våre barn. Vi må ta signalene, og handle deretter. Utlysningen av nye lærere til høsten er stor og det viser at Vestby har en stor utfordring med å skaffe kvalifiserte lærere til å jobbe i kommunen vår. Venstre mener at tiden er moden for å sette inn tiltak. Rett til etterutdanning eller kurs bør være et slikt krav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**