Koalisjonen sikret spesialundervisning for de som trenger det

Alle elever som trenger spesialundervisning skal få det. Det bør undersøkes hvorfor andel av elever som får spesialundervisning i Risør er høy, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen. Dette ble klart da bystyret torsdag behandlet rullering av opplæringsplan for grunnopplæring i Risør kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunn for vedtaket var Grete Helleruds (Frp) reaksjon på Hovedutvalgets innstilling, som bygget på et forlag fra APs Tormod Eidet. Hellerud mente forslaget ikke var dekkende for problemstillingen og etter intern drøfting i koalisjonens felles grupemøte ble det enighet om å fremme følgende forslag i bystyret:

“Frp., Høyre, Krf., PP og Venstre fremmer følgende endring i Hovedutvalgets innstilling til bystyret:
Første setning i planens pkt. 3.3.8.6 erstattes av:
Alle elever som trenger spesialundervisning skal få det. Det bør undersøkes hvorfor andel av elever som får spesialundervisning i Risør er høy, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen”

Under fremleggelsen av forslaget pekte Hellerud også på det faktum at Risør kanskje hadde en vel fungerende skoleordning, som faktisk fanget opp de med behov for spesialundervisning, og at det kunne være grunnen til det høye antallet. Det kan vel også nevnes at koalisjonen i budsjett for 2009 økte skolens budsjett til elever med særskilte behov med hele 500.000 kroner

Koalisjonens forslag til pkt. 3.3.8.6 ble enstemmig vedtatt.

 Lill Jorunn Larsen (Krf) fremmet forslag om Etikk, livssyn og filosofi

Lill Jorunn Larsen (Krf) fremmet forslag om Etikk, livssyn og filosofi
Foto: Jan Einar Henriksen

Lill Jorunn Larsen (Krf.) fremmet på vegne av Krf et eget forslag om etikk, livssyn og filosofi og forslaget ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer hvorav 4 fra Rødt, som argumenterte aktivt mot forslaget. Et tilleggsforslag fra Viktor Hauge (Sp) om å ta inn noe fra det opprinnelige foslaget ble avist med et klart flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**