Bedre forvaltning av pensjonskassen

Venstres Roar Günther Andersen er bekymret for nye tap i Halden kommunale pensjonskasse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I kommunestyremøte 26. mars stilte Venstres Roar Günther Andersen spørsmål til ordføreren vedrørende tap i Halden kommunale pensjonskasse. Bekymringen knytter seg både til direkte tap i pensjonskassens portefølje og til vedlikehold av bygningsmassen der kommunen som leietaker har ansvaret. Han ønsker saken på sakskartet i et kommunestyremøte. Ordføreren svarte at etter det hun har kjennskap til går pensjonskassa med overskudd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**