Venstre ville styrke skolen

I budsjettmøtet 11. mars la Venstre frem et justert alternativ der skolen ble prioritert og etterlyser videre satsing på skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres forslag tok utgangspunkt i rådmannens forslag. På inntektssiden finner vi et forsiktig anslag at gjennomsnittlig lånerente reduseres fra 4% til 3.5%. Det vil gi oss 1.2 mill og vi kutter videre ut rådmannens forslag om å opprettholde 5 plasser ut året. Det gir oss 2.5 mill.

Disse pengene vil vi bruke til kompetanseheving for lærerne. Der vi betaler 40%, Staten 40% og den enkelte lærer 20% for frikjøp.

Skolens rammer vil vi i tillegg styrke med 750.000 ut året. Det er nødvendig.

Splittflagg

Helsesøstertjenesten — først og fremst den som dekker videregående — tilgodeses med en stilling, dvs. 500.000.
Registrering av kunst i kommunal eie med 450.000, og oppstartmidler til kulturhuset Bølgen med 500.000.

Hovedprofilen til det tidligere budsjettet vi la frem i desember, og de justeringene vi foreslår nå, skal signalisere satsing på utdannelse og ungdom først og fremst.

Larvik kommune er preget av et balansespill der vi har omsorg og skole som de to store tredjedelspostene og alt det andre som får lokalsamfunnet til å fungere i den siste tredjedelen.
Vår hovedmålsetning er å skifte tyngde over til mer til utdanning, barn og ungdom når det gjelder midler og en innsats for å få opp effektiviteten når det gjelder omsorg. Vi vil ha omsorgstjenestene nær der man bor. Venstre mener at både en kritisk gjennomgang til selve omsorgssystemet, der alt skal vurderes med friske øyne, og et tettere samspill med lokalsamfunnet representert ved pårørende og ved alternative løsninger er nødvendig.
Venstre er ikke så opptatt av om tjenesten er offentlig eller privat, som om den er god. Konkurranseutsetting er et middel som kan brekke opp stivnete monopolforestillinger om hvordan tjenestene skal systemeres og utføres.

H. Bast

Vi har vært igjennom en skoleplan som ga forutsetning for å få mer skole ut av hver krone — den stod vi sammen om, i hvert fall inntil noen i Frp. fikk kalde føtter.

Vi ønsker en ny omsorgsstrategi som tar utgangspunkt i hva vi vil levere, som utfordrer det statlige systemet og gjerne fagbevegelsen.

Vi oppfordrer Omsorgskomiteen til å ta fatt på denne jobben.

I programmet vårt står det at vi skal satse på skole ved enhver anledning — det gjør vi også nå, sammen med helse og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**