Bolyst framfor boplikt

I kommunestyremøtet 31. mars vedtok flertallet bestående av Høyre, Frp, Krf og Venstre, å fjerne boplikten i hele Hurum. Venstre tvilte seg fram til at det heller ikke skal være boplikt i Holmsbu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gir boplikt flere lys i vinduene vinterstid?

Gir boplikt flere lys i vinduene vinterstid?
Foto: Microsoft

Det ble en langvarig og engasjert debatt i kommunestyret da saken ble behandlet. AP, SV og SP argumenterte sterkt for å beholde boplikten, mens de ikke-sosialistiske partiene mente ordningen var utgått på dato.

Geir Stave (V) sa at Venstre prinsippielt er imot boplikt. Folk må selv få bestemme hvor de skal bo. I Venstres forslag til stortingsvalgprogram er det bolyst framfor boplikt som gjelder.

– Boplikt var ment som et verktøy for å sikre bosetting, men ordningen uthules og fungerer ikke etter hensikten, sa Stave.
— Vi må heller sørge for kommunale tilbud som for eksempel barnehager og bedre kollektivtrafikk. Vi må gi folk lyst til å bo i Hurum, ikke tvinge dem.

Da saken kom til avstemming ble det 15 stemmer for å fjerne boplikten og 13 imot.

Saken legges nå ut på høring og kommer deretter tilbake til kommunestyret. Dersom vedtaket om å fjerne boplikten opprettholdes, sendes den så til godkjenning hos Fylkesmannen og Landbruksdepartementet.

Forskriften vil da gjelde fra 1. januar 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**