Rådmannen må gå en ny runde med leietakerne i Kunstparken

For mange uavklarte forhold og feil vedlegg i saksfremlegg om ny avtale vedrørende fremtidig leie for Risør kunstpark mente koalisjonen og sendte saken tilbake til rådmannen med anmodning om en ny runde med forhandldinger før formannskapet igjen får saken til endelig beslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Formannskapet ba om frnyet behandling

Formannskapet ba om frnyet behandling
Foto: Jan Einar Henriksen

Brukerrådet, eller husstyre som de nå kaller seg ønsket å innarbeide nye brukergrupper som leietakere (bl.a. arkitekter) og ønsket samtidig å ta inn sine egne retningslinjer for utleie i den skriftlige leieavtale med Risør kommune.

Koalisjonen mente imidlertid at det var for mange uavklarte forhold i den nye leieavtalen, som dermed ble sendt tilbake til rådmannen for videre forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**