Venstre hjelper kommunen med skolefinansiering

I Utvalgsmøte for Undervisning og Oppvekst 4. mars stilte Venstres Tone Skråning spørsmål til utvalgsleder om Halden vil benytte seg av statens rentekompansasjonsordning for rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Utvalgsleder valgte å besvare forespørselen i neste møte, 1. april. Det kan se ut som om Tones spørsmål om ordningen, kan føre til at Halden benytter seg av denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skole

Foto: Luth

I statsbudsjettet for 2009 er det vedtatt å etablere en ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg. Tone Skrång (V) stilte spørsmål til utvalgsleder om Halden har søkt om denne ordningen. Når svaret kom i neste møte, 1. april, redegjøres det for ordningen. Samtidig går det fram at kommunen har sendt søknad om slike midler rett i forkant av at svaret ble skrevet.

[link#://www.venstre.no/files/ostfold/halden/diverse/svarfspUoO010409.PDF]Les svaret på forespørselen her[/link]

Se brevet fra Kunnskapsdepartementet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**