Visjon: Søndeled – Trivsel og særpreg

Representanter fra Ungdomslaget Idun, Søndeled velforening og Søndeledtunet bygg AS informerte om visjonen “Søndeled – trivsel og særpreg” da de tirsdags kveld fikk formannskapets medlemmer i tale på Søndeledtunet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Representanter fra Søndeled informerte formannskapet

Representanter fra Søndeled informerte formannskapet
Foto: Jan Einar Henriksen

Øverst på ønskelisten var en hurtig avklaring omkring eierforholdene på Ørsmålen og da spesielt spørsmålet omkring eiendommen Ungdomslaget Idun i dag besitter. Roger Back presiserte da også at Risør kommune burde gå i dialog med ungdomslaget for å avklare eierforholdene.

Partene ønsket alle en utvidelse av grunnarealet og pekte på mulighetene for utfylling av steinmasse i sjøen øst og syd for nåværende areal. Bl.a. for å få til en god trafikkavvikling og viste til tidligere års plansmier og rapporter om stedsutvikling på Søndeled.

Politisk var det viktig å møte de lokale representantene og gi konkrete tilbakemeldinger om skole, lege osv. slik at dette ikke skapte forviklinger og misforståelser. Varaordfører Jan Einar Henriksen gav da også en uforbeholden tilslutning til ønskelisten som ble presentert selv om han pekte på at noe måtte tas over tid. Rådmannen pekte også på at spørsmål om lege og skole på Søndeled var politisk klarert og uaktuelt å fjerne og mente også at det snarere var spørsmål om hvilken form en restaurering/ombygging skolen skulle få.

Stian Lund (V) pekte også på behovet for etablering av nye båtplaser i området og mente dette burde forseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**