Vår oppgave er å føre Venstrepolitikk

Venstre er eneste opposisjonsparti på borgerlig side i Sandefjord – og har markert avstand til “flertallspartiene” Høyre, KrF og Frp bl.a når det gjelder Yxneyavtalen, praktisering av demokratiske spilleregler og trafikkaoset på Fokserød, skriver Sandefjord Venstres gruppeleder, Dag Bjørvik, i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sandefjords ordfører er misfornøyd med Sandefjord Venstre. Det er han i sin fulle rett til å være. På samme måte har Sandefjord Venstre full rett til å være misfornøyd med ordføreren – og til å gi uttrykk for dette. Sandefjord Venstre har ikke bare rett, men også plikt til å gi uttrykk for det, når vi er uenige med ordførerens og administrasjonens arbeid. Vi har fått dette som mandat fra Venstres velgere.

Venstres Tor Homleid har i avisen kritisert ordfører og administrasjon for dårlig planleggingsarbeid i f.m. trafikkforholdene på Fokserød. Ordføreren har svart til avisen med at Venstre er et "kommunistisk" parti. Det må antas at i hans vokabular er "kommunistisk" et skjellsord av første klasse — sikkert enda kraftigere enn "sosialistisk". Det blir da betimelig å spørre seg om hvorfor han benytter slike kraftuttrykk mot et borgerlig parti.

En forklaring kan være at ordføreren er ideologisk forvirret og at han rett og slett ikke vet hva kommunisme er. En annen og mer sannsynlig forklaring er at ordføreren er frustrert. Det kan være flere grunnlag for hans frustrasjon. I bystyret og utvalgene er Venstre det eneste opposisjonspartiet på ikke-sosialistisk side. FrP og KrF fører i praksis Høyre-politikk i Sandefjord. Med unntak av noen symbolsaker, er det ikke annet en lavmælt hvisking fra disse to partiene om hva de selv står for. Høyre i Sandefjord med ordfører i spissen har — sett fra eget ståsted — vært dyktige til å usynliggjøre sine to samarbeidspartier. Det oppleves trolig som frustrerende for Høyre og ordfører at ikke også Venstre er like samarbeidsvillig og usynlig.

Sandefjord Venstre har i flere "tunge" saker markert avstand til samarbeidspartienes standpunkter. Det kan nevnes konfliktene på Yxnøy, praktiseringen av lokaldemokratiske spilleregler og nå sist trafikkaoset på Fokserød. Det er vår oppgave å føre Venstrepolitikk både i politiske utvalg og i media. Det akter vi å fortsette med og med vekt på argumentasjon som gjelder saken. Det er sjelden noe poeng å gå inn i politiske diskusjoner med flåsete karakteristikker av motstanderne. Det kan — som nå – tvert imot avsløre at man har et svakt utviklet begrepsapparat.

Dag Bjørvik
gruppeleder, Sandefjord Venstre

 Sandefjord Venstre har markert avstand til Høyre, Fremskrittspartiet og KrF bl.a i behandlingen av konfliktene rundt Yxneyavtalen

Sandefjord Venstre har markert avstand til Høyre, Fremskrittspartiet og KrF bl.a i behandlingen av konfliktene rundt Yxneyavtalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**