Oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen

Høyre anklager Arbeiderpartiet for å være feige for å ikke ta standpunkt til oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

I nyhetene 7.april meldes det at Høyre på nasjonalt hold anklager Arbeiderpartiet for å være feigt for foreløbig ikke å ville ta standpunkt til om det skal startes oljeboring i Lofoten og Vesterålen, og man nøler hevdes det på grunn av motstanden i SV og Sp.
Høyre står selvfølgelig fullstendig fritt til å gå høyt på banen i denne saken. Men Høyre må også huske at dersom man ønsker en regjering sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti etter valget må man la oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen ligge. Lars Sponheim har gjort det klart på vegne av Venstre at det ikke er aktuelt for Venstre å gå inn i en regjering som åpner opp for oljeboring i disse områdene. Det kan ikke være tvil om at Sponheim har stor oppslutning i Venstre for dette standpunktet.
Venstre vurderer områdene i Lofoten og Vesterålen som så sårbare og så viktige som gyteområder for store fiskestammer at vi ikke vil risikere å utsette disse områdene for den faren som oljeboring utgjør, med tanke på muligheten for store utslipp og annen forurensing.

Gustav Søvde
2.kandidat Venstres
stortingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**