Parker og gå på Kullerød

Venstre foreslår at det lages parkeringsplass for ansatte i bedrifter på Kullerød/Fokserød på vestsiden av E18 for å begrense køene i ettermiddagsrushet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Løsningen er enkel og vil gi mindre belastning på de tre rundkjøringene hvor trafikken i dag hoper seg opp. Løsningen forutsetter at bedriftene i området stimulerer et tilstrekkelig antall av de ansatte til å bruke parkeringspassen – og det må forutsettes at det gjøres sikrere å triveligere å bevege seg til fots og med sykkel i området.

Les oppslag om saken i Sandefjords blad og avisens leder om saken 14. april.

Sandefjord Venstre har tidligere tatt opp behovet for bedre tilrettelegging (sikkerhet, framkommelighet) for gående og syklende både på Fokserød / Kullerød og for ansatte og reisende ved Sandefjord Lufthavn, Torp. Vi har hittil ikke fått positiv respons på våre henvendelser, men håper at nytt fokus på trafikkproblemene i området også vil gi bedre forhold for gående og syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**