100 000 kroner i skjønnsmidler til evaluerinsprosjekt i Risør

Risør kommune er tildelt 100.000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Aust Agder. Midlene er øremerket prosjektet for evaluering av organisasjonsendring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør kommune får 100 000 kroner i skjønsmidler.

Risør kommune får 100 000 kroner i skjønsmidler.
Foto: Jan Einar Henriksen

Bystyret vedtok nylig at kostnadene skulle tas internt i plan og utviklingeheten. Nå ser det ut til at det kommer friske midler via Fylkesmannen og de kan igjen gjøre det lettere for rådmannen å gjennomføre den pålagte innsparingen i plan og utviklingsenheten.

Samtidig er det avsatt 400.000 kroner til Østre Agder leseopplæringsprosjekt, 100.000 kroner til Østre Agder intekommunalt overformynderi og 200.000 kroner til Skråfotografering av kystsonen i Aust-Agder.

Les hele saken på Fylkesmannens hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**