Hovedutvalget gikk for takvinduer Strandgata 1

Etter noe om og men gikk et enstemmig hovedutvalg torsdag kveld inn for at det kunne settes inn takvinduer i Stranden. Forutsetningen var imidlertid at søkers alternativ 2 med noe redusert størrelse (55 x 98 cm) ble valgt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Hovedutvalget gikk for takvinduer

Hovedutvalget gikk for takvinduer
Foto: Jan Einar Henriksen

Hovedutvalget veide for og imot rådmannens forslag om kun å tillate et vindu med størrelse 50 x 50 cm. Dette falt imidlertid ikke i god jord hos noen av hovedutvalgets 7 medlemmer. Morten Homme mente alternativ 2 var et bra forslag men fremmet ikke noe forslag, og koalisjonen endret derfor på sitt opprinnelige forslag for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen.

Dag Eikeland pekte i sin innledning på det han oppfattet som manglende smidighet fra administrasjonens side ved at de forlangte ny behandling og at saken derfor først ville komme opp i fylkesutvalgets neste møte.

Stian Lund pekte på reguleringsbestemmelsene for Risør sentrum, og som klart pekte på at bestemmelsene også måtte ivareta videreutvikling i området og ikke bare ensidig på bevaring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**