La haldenserne danse

“Fylkeskommunen arbeider hardt for at Østfold skal bli et bedre fylke på scenekunst, da er det rart at de svikter scenekunsten og skal redusere antall danseplasser i fylket,” skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark om den foreslåtte nedleggingen av danselinjen i Halden i “innhogg” i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Venstre, arkiv

Fylkeskommunen går nå gjennom fagtilbudet i videregående skole i Østfold. Det er i den forbindelse foreslått å legge ned Dans ved Halden videregående skole. Det er uhørt. Dans i Halden er et nytt programområde med unge, høyt utdannede og nyskapende lærere, som nå mister sin arbeidsplass. Lærerne, kulturrådet og ikke minst elevene gjør en kjempeinnsats for å bevare en av de mest nyskapende bærebjelkene i kulturlivet i Halden. Det er viktig. Fylkeskommunen arbeider hardt for at Østfold skal bli et bedre fylke på scenekunst, da er det rart at de svikter scenekunsten og skal redusere antall danseplasser i fylket.

Jeg håper Halden videregående skoles ledelse også tar kampen med fylkeskommunen, og vil herved oppfordre alle fylkespolitikere som vil at Østfold skal få et sterkere kulturtilbud og gi en spesialisert utdanning på faglig høyt nivå til å stemme mot nedlegging av dans. La haldenserne danse!

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Utvalg for kultur og idrett, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**