Skuffet over at ikke Mandalsbussen ble ny flybuss til Kjevik!

Mandal Venstre hadde mottatt signaler om at Agder Kollektivtrafikk hadde fått i stand en ordning hvor flybussen til Kjevik skulle starte i Mandal tidlig om morgenen, og kjøre tilbake til Mandal etter siste fly om kvelden. Nå viser det seg at flybusskontrakten ble gitt til et selskap som kun kjører mellom Kjevik og Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagens flybusstilbud på Kjevik var varslet å skulle opphøre fra og med 1. april. Mandal Venstre er skuffet over at denne anledningen ikke ble benyttet til å forbedre kollektivtilbudet også til vestre deler av fylket.

Dersom man hadde lykkes med å kombinere flybussen med en erstatning for de tidlige og sene bussavgangene mellom vest-fylket og Kristiansand som forsvant fra og med nyttår, ville det vært en genial løsning sier styremedlem Stein Inge Dahn i Mandal Venstre. Det er en mager trøst at de tidlige og sene flyene nå igjen blir betjent med flybuss mellom Kjevik og Kristiansand, så lenge det ikke er mulig å reise kollektivt videre til og fra byene vest for Kristiansand på disse tidspunktene.

-Dette er klart i strid med nasjonale og internasjonale mål om å redusere klimagassutslippene, og nå opprettholdes et påtakelig mangelfult kollektivtransporttilbud mellom de største byene i fylket vårt. Dette viser at det gjenstår viktige oppgaver med å påvirke samferdselsmyndighetene for å oppnå bedre kollektivtilbud, bl.a. å opprettholde engasjementet for å omgjøre den raseringen av Taxus-tilbudet i Mandal som ble gjennomført fra nyttår, uttaler et misfornøyd styremedlem Stein Inge Dahn i Mandal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**