Haldensere til kamp for miljø, kultur og sosialt ansvar

Neste helg (24.-26. april) samles Venstre til Landsmøte i Stavanger. Fra Halden deltar Venstres tredjekandidat til stortingsvalget Tone Skråning og Halden Venstres kulturpolitiker Per Magnus Finnanger Sandsmark. De vil arbeide for at Venstre skjerper kulturprofilen sin, satser offensivt på Østfoldbanen og tar et tak for å redusere tvangsbruk i psykiatrien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark og Tone Skråning

Foto: Østfold Venstre, arkiv

For å sikre god oppvekst og levende lokalsamfunn, foreslår Østfold Venstre å styrke lokale kulturtilbud for barn og ungdom. – Barn og unge skal oppleve mestringsglede gjennom egen utfoldelse og tilbudene skal utformes lokalt, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark, som på vegne av Østfold Venstre fremme forslag om en offensiv satsing på barne- og ungdomskultur, som en del av Venstres kampsaker de neste fire årene.

Selv om vi nå har hatt tragiske hendelser som følge av mangelfull behandling, må vi fortsatt redusere unødvendig tvangsbruk i psykiatrien. – Det er viktig og nødvendig å behandle enkeltmennesket med respekt. Derfor vil Østfold Venstre ha fokus på opplæring i alternativer til tvangsbruk i psykiatrien, uttaler stortingskandidat Tone Skråning.

Venstre vil bane vei mot lavutslippssamfunnet, blant annet med en offensiv satsing på tog. – Innen 2020 skal det ta 80 minutter fra Oslo S til Halden. Det blir en glede for miljøet og næringslivet og menneskene i Halden, mener en engasjert Per Magnus Sandsmark. – Vi vil også bane vei mot kunnskapssamfunnet, ved å satse på skolen. Venstre vil prioritere lærerne og innholdet i skolen, framfor måltider og lengre skoledag, legger Tone Skråning til. Både Skråning og Sandsmark gleder seg til landsmøtet og tror at deres kampsaker vil få tilslutning fra Venstrefolk i resten av landet.

Les mer på Halden.Net.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**