Anbudsprosess om kommunens pensjonsordning iverksatt

31. mars 2009 oppnevnte formannskapet en arbeidsgruppe på fem personer som skal ha ansvaret for anbudsprosesen vedrørende fremtidig kommunal pensjonsordning. Espen Grimsland ble oppnevnt som leder for arbeidsgruppen, som skal fremlegge sin innstilling for formannskapet for videre politisk behandling høsten 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Espen Grimsland oppnevnt som leder av arbeidsgruppen

Espen Grimsland oppnevnt som leder av arbeidsgruppen
Foto: Jan Einar Henriksen

Vedtaket:
“Det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal ha ansvaret for anbudsprosessen vedrørende fremtidig kommunal pensjonsordning. Arbeidsgruppen skal bestå av to politikere oppnevnt av formannskapet, 2 representanter fra administrasjon oppnevnt av rådmann og en representant fra de ansatte oppnevnt av organisasjonene. Formannskapet oppnevner Randi Gunsteinsen og Espen Grimsland som medlemmer i arbeidsgruppen, med Espen Grimsland som leder. Arbeidsgruppens innstilling fremmes for formannskapet for videre politisk behandling i god tid før budsjettbehandling for 2010. Kopi av innstillingen oversendes de ansattes ulike fagforeninger, som hver for seg gis en anledning til skriftlig høringsuttalelse før videre politisk behandling og beslutning”

Koalisjonens medlemmer i formannskapet ønsket i utgangspunktet å trekke inn politikere utenfor formannskapet for å skape større bredde i det politiske engasjement, men APs medlemmer protesterte høylydt og dermed ble, som forventet, Randi Gunsteinsen med i arbeidsgruppen. Noe uventet ble det derimot ingen diskusjon om å etablere en arbeidsgruppe og ikke en styringsgruppe slik rådmannen innstilte på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**