Krisen ved Krisesenteret

Krisesenteret for Ytre-Helgeland står i fare for å måtte legge ned driften. Dette på grunn av manglende ekstrabevilgning på 75.000 kr fra Alstahaug kommune. En ekstrabevilgning som ville ha medført 300.000 kr i direkte overføringer fra Staten. Alstahaug Venstres representant i kommunestyret mener saken burde ha vært håndtert på en annen måte, og at Krisesenteret burde ha fått bevilget pengene. Les Nilssens leserinnlegg om denne saken her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


H, Ap og Sp med skjult agenda?

I forrige uke fikk vi i Helgelands Blad begrunnet hvorfor posisjonen i Alstahaug, bestående av H, Ap og Sp, ikke ønsket å bevilge støtte til Krisesenteret i Sandnessjøen. De uttrykte mistillit til selve organiseringen av Krisesenteret, i tilegg til problemer med kommunikasjonen mellom Krisesenteret som organisasjon og Alstahaug kommune. Både styreleder ved Krisesenteret og den politisk oppnevnte representanten fra Alstahaug kommune deler ikke samme oppfatning. Begge uttrykker at de ikke føler at det er et organisatorisk problem i ledelsen ved Krisesenteret.

Å unngå å gi støtte til Krisesenteret med en slik begrunnelse er i realiteten å rette baker for smed. Å la kriserammede kvinner og barn ta konsekvensene for et organisatorisk problem som posisjonen "føler" er tilstede, er opprørende. Dette er personer som utsettes for psykisk mishandling og vold i nære relasjoner. Ønsker posisjonen endringer i organisasjonen, må de sørge for å gå de riktige kanalene gjennom kommunens egne representanter i styret.

Ved å unnlate å bevilge 75.000 kr til Krisesenteret, har H, Ap og Sp satt Krisesenteret i en meget vanskelig situasjon. Både styreleder og daglig leder ved senteret har uttalt at en nedleggelse av Krisesenteret er den eneste løsningen om ikke den økonomiske situasjonen bedres. Indirekte har derfor også H, Ap og Sp lagt føringer for den videre skjebnen til dagens Krisesenter. Som kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre beklager jeg dette.

I Høyre sitt valgprogram kan vi lese følgende: "Alstahaug Høyre vil arbeide for at krisesenteret sikres fortsatt drift gjennom at senteret organiseres som et interkommunalt selskap" . Må dagens Krisesenter legges ned, ser jeg ikke bort i fra at det er dette som kommer til å skje: Kommunen får et Krisesenter organisert som et interkommunalt selskap. Det kan også hende at dette vil være den beste løsningen for kommunen. Men om det er en slik organisering av et Krisesenter posisjonen ser for seg, må man i det minste sørge for å opptre ryddig og med respekt overfor ledelsen ved dagens Krisesenter. Målet helliger ikke middelet!

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**