Venstre og miljøet

Geir Stave svarer på påstandene framsatt i et leserinnlegg i RHA 16. april der det hevdes at Venstre kjemper mot seg selv og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Småbåthavn, men ikke i Bogen.

Småbåthavn, men ikke i Bogen.
Foto: M.A.Bjørkli

Venstre og miljøet

Miljørådgiver Per Antonsen hevder i RHA 16. april at Venstre kjemper mot seg selv og miljøet. Han sikter til saken om småbåthavn på Verket.

Jeg vil gjerne svare på en del av påstandene i Antonsens innlegg.

1. Saken om småbåthavn var på dagsorden i Plan- og utviklingsutvalgets møte 17. mars. Innstillingen fra rådmannen var at saken skulle utsettes (enda en gang).
Som politiker er det min oppgave å stemme over ferdigbehandlede saker fra administrasjonen. Jeg ønsket at saken skulle behandles på møtet og fremmet et alternativt forslag til vedtak, som ble nedstemt. Utvalget vil behandle saken på nytt, antakelig 2. juni.

2. Antonsen og jeg må gjerne være uenige i hva som er til beste for miljøet. Jeg mener at det å tilrettelegge for båtliv, bading og turgåing i Bogen er god miljøpolitikk.
Slik jeg ser det, så fremstår området i dag som stygt og utilgjengelig og neppe særlig verneverdig.

3. Politikere skal arbeide for at Hurums befolkning skal få et best mulig samfunn — hva som er best for befolkningen kan vi diskutere. Det er dokumentert i en kartlegging at det er et stort ønske om flere småbåtplasser for Klokkarstuas og Verkets fastboende og hytteeiere.
Det er noe uenighet om det eksakte tallet på hvor mange som ønsker båtplass, men alle parter er enige om at det er et udekket behov. Når det er sagt, så vil jeg føye til at for oss politikere er ikke det eksakte tallet på hvor mange som ønsker båtplass av avgjørende betydning.

4. Antonsen påstår at Venstre blander seg inn i hvem som skal drive båthavnen. Dette har vært en sak som har gått over mange år, alle er vi interessert i å få saken avsluttet. De fleste politikere, fra alle partier, har i en eller annen sammenheng uttalt at de gjerne hadde sett at de to båtforeningene samarbeidet eller kanskje slo seg sammen. Jeg er ikke alene om å mene at samarbeid hadde vært det beste.
Antonsens sleivspark der han skriver " mistanke om skjult agenda " faller på sin egen urimelighet og får stå uten kommentar fra min side.

5. Alle Venstres politikere viser dyp respekt for Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmannen er satt til å ivareta nasjonale miljøhensyn og innehar mye fagkompetanse. Dersom Fylkesmannen har innsigelser til småbåthavn på Verket, vil vi som er Venstres folkevalgte arbeide for at kommunen respekterer rådene fra Fylkesmannen — akkurat som i Verpen.
Hvis Fylkesmannen har innsigelser mot båttrafikk i Bogen, er det min mening at vi også bør se nærmere på den aktiviteten som er der nå, både småbåttrafikk og utskiping fra Svelvik Sand.

Nå når Buskerud Betong har flyttet fra området, er jeg optimistisk med tanke på hva vi kan klare å få til i Bogen. Jeg er lydhør for alle gode innspill til hvordan vi kan utvikle området til en perle for fastboende, hytteeiere og tilreisende.

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**