Hovedutvalget for oppvekst gir 10000 kroner til CISV med Venstres støtte

CISV er en internasjonal, fredsutdannende organisasjon etablert i over 50 land i samtlige verdensdeler. CISV arbeider hovedsaklig med barn og ungdom fra 11 år og oppover. CISV søker å bidra til at deltakerne på aktiviteter i organisasjonens regi utvikler seg til ansvarsfulle og fordomsfrie verdensborgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette gjøres ved å tilby dem en personlig opplevelse med tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å oppnå dette arrangeres leirer og utvekslinger av ulik art. Organisasjonen er religiøst og politisk uavhengig, og arbeidet gjøres på frivillig, ulønnet basis.
Sommeren 2009 skal CISV-Telemark være vertskap for deelgasjoner fra 11 land pluss Norge til en CISV-leir i Telemark av fire ukers varighet. Arrangementstedet er Stathelle barneskole. Arrangementsutgiftene er stipulert til 340 000 kr.
CISV —Telemark søker hver av Grenlandskommunene om 10 000 kr i støtte til arrangementet.
Barn fra Telemark har deltatt på arrangementer i regi av CISV i mange år, og inneværende år vil 22 barn fra Telemark delta på leire Norge, Østerrike, Argentina og Brasil. CISV mener at arbeidet mot en fredeligere verden må starte med barna. De har i liten grad rukket å bli påvirket av fordommer og er åpne for nye impulser. Derfor kan de lettere gjøre seg nytte av et tverrkulturelt møte.

Atle Rui

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Atle Rui, leder Skien Venstre og Varamedlem HOOP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**