– Jeg ønsker et samfunn der barn blir tatt hensyn til og hvor barn lyttes til og tas på alvor

“Vi er flinke til å mene mye om de barna det går galt med, men vi må huske at barn er en uvurderlig ressurs, ikke et samfunnsproblem. Vi må bli flinkere til å stå for en politikk der barna er i sentrum, og der vi legger til rette for barnas beste, alltid,” sier Halden Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark til landsmøtet denne helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

barn og natur

Foto: i.u.

Gode landsmøte,

Jeg vil snakke om en viktig ressurs.
Jeg vil snakke om framtida.
Jeg vil snakke om barna.

Jeg ønsker et samfunn der barn blir tatt hensyn til og hvor barn lyttes til og tas på alvor.

Venstre tar skole på alvor. Venstre ser på læreren som nøkkelen i skolen, noe jeg er enig i, men vi må ikke glemme elevene. Alle barn må få muligheten til å oppleve gleden av å mestre noe, mestringsglede. Derfor må vi samtidig som vi snakker om kvalitet, kunnskap og kompetanse snakke om barns mestringsglede og lærelyst.

Venstre mener mye godt om barnevernet, kriminalitetsforebygging, unge asylsøkere og arbeidsledig ungdom. Vi er flinke til å mene mye om de barna det går galt med, men vi må huske at barn er en uvurderlig ressurs, ikke et samfunnsproblem. Vi må bli flinkere til å vise fram vår politikk der barna er i sentrum, og der vi legger til rette for barnas beste, alltid.

Derfor må vi høre hva barna har å si! Jeg vet at mange i Venstre har arbeidet for å opprette, styrke og aktivt bruke ungdomsråd. Det er viktig å lytte til disse, men det er ikke bare skaterampa ved kiosken som angår unge. Både kulturtilbudet, skolen, helse- og sosialtjeneste og samferdsel er viktige tilbud for de yngste blant oss.

For å styrke Venstres barne- og ungdomspolitikk kan man støtte forslag 548 at Venstre skal bli partiet som styrker barne- og ungdomskulturtilbudet for å gi alle barn og unge, uavhengig av hvem de er, muligheten til å oppleve mestringsglede.

Da må kulturskolene, kommunenes kulturliv og barne- og ungdomsorganisasjonene styrkes ytterligere. Går dette forslaget gjennom vil Venstre være partiet som har sterkest visjon for det lokale kulturlivet og som går lengst i å skape et bedre oppvekstmiljø for barna.

Jeg gleder meg til dagen barna prioriteres først, hvor alle tar barn på alvor. Jeg mener at Venstre, som et åpent, framtidsoptimistisk og kreativt parti har det beste potensialet til å være barnas parti, om dere støtter 548.

For: Barna er framtida og Venstre er framtida, og framtida kan bli en barnas fornøyelse, om vi handler nå!

Takk for oppmerksomheten.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er kultur- og idrettspolitiker i Halden kommune og delegat fra Østfold til Venstres landsmøte i Stavanger denne helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**