Regnskap for 2008 vedtatt med Revisjonsmerknad

Risør kommune var nær ved å havne på Robek lista da bystyret behandlet regnskap og årsmelding for 2009. Merknaden fra revisjon ble utdelt i bystyret og Lars Sveen, leder i kontrollkomiteen gikk langt sin kritikk av manglende kommentarer i den anledning. Tidligere leder i Kontrollutvalget Peter Emil Gundersen var enig og mente alle tidligere, nåværende og fremtidige kontrollutvalgsledere måtte være påpasselige i saker som dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Petter Emil Gundersen var som tidligere leder i kontrollutvalget kristisk til manglende info omkring revisjonsmerknad og mente rådmann og formannskap burde ha kommentert dette i åpenhet.

Petter Emil Gundersen var som tidligere leder i kontrollutvalget kristisk til manglende info omkring revisjonsmerknad og mente rådmann og formannskap burde ha kommentert dette i åpenhet.
Foto: Jan Einar Henriksen

Varaordfører Jan Einar Henriksen mente bystyret hadde to muligheter. Å gi leder av kontrollutvalget sin tilslutning og rette opp påstått feil i 2005 regnskapet. Med et krav om å dekke beløpet på rundt 2 millioner i løpet av 2006 og 2007 ville det automatisk medføre at Risør kommune havne på Robek listen. Alternativet var å godkjenne regnskapet slik formannskapet foreslo. Henriksen mente det var flere småting en kunne sette fingeren på, men alt tatt i betraktning anbefalte han alle om stemme for det forelagte forslaget fra formanskapet.

Økonomisjef Else Skjellum kommenterte også de to alternativene, og sa at administrasjon hadde vurdert begge alternativene. De kom til at føringen ble opprettholdt i 2008 og at regnskapet ble fremlagt for politisk godkjenning, med en revisoranmerkning.

Lars Sveen etterlyste også en oversikt over status på behandlede saker, og ikke slik rådmannen hadde fremlagt bare en en oversikt over sakene. Bystyre burde kreve oversikt over fremdrift og status mente han, og det har han helt rett i.

Et enstemmig bystyre vedtok regnskapet for 2008 med vedlagte revisjonsbemerkning og dermed havnet ikke Risør kommune på den mye omtalte Robek listen. Det hører også med at enhetslederne fikk ros for godt uutført arbeid og ikke minst at de samlet sett hadde holdt seg innenfor de vedtatte budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**