Temadag entreprenørskap

Franziska Wikas innlegg i plenumsdebatten på Fylkestinget 22. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bare en brøkdel av arbeidsstyrken i Norge er selvstendig næringsdrivende. Undersøkelser viser at det er få nordmenn som ønsker å være sin egen arbeidsgiver. Skal vi i fremtiden utvikle tusenvis av nye bedrifter må vi skape en kultur for å skape våres egen arbeidsplass. Det må være lov å prøve og å feile.

Entreprenørskap i skolen er en perfekt inngangsport i gründervirksomhet.
Jeg er stolt av Mosjøen videregående skole. En god visjon, klare resultatmål, god ledelse og engasjement er en suksessfaktor for å lykkes. Lærerne ved skolen er enestående støttespillere for ungdommen og ikke minst – elevenes største supportere.

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Vi vet at framtidens arbeidsplasser enda ikke er skapt. Det framtidige norske arbeidsliv skapes i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers innsats, kunnskap og kreativitet og
samfunnets vilje, til å satse miljøvennlig og framtidsrettet. Et godt fungerende offentlig eller privat støtteapparat, der gründere få den rette veiledningen kan være avgjørende om prosjektene lykkes.

Venstre ønsker å sette fokus på sosialt entreprenørskap som kan gi nye arbeidsplasser og løse fremtidige velferdsproblemer. Dersom man driver forretning med sosiale, fremfor finansielle motivasjoner kalles det "sosialt entreprenørskap". En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet.
Nobels Fredsprisvinneren fra 2006 Muhammed Yunus, Maria Montessori og Florence Nightingale er fremragende eksempler på dette.

Nordland er mulighetens Fylke. Nordlendinger er vant til å tenke internasjonalt. Grenseløst entreprenørskap er et begrep jeg har lyst til å lansere i denne sammenhengen. Moderne kommunikasjon gjør det mulig å kunne arbeide fra hvilken lokalisajon som helst. En entreprenør trenger kun å bestemme seg hvor den har lyst å bosette seg.

Nordland har en befolkning med temperament, glød, utholdenhet og kreativitet. Det gjelder å få fram disse egenskapene i en målrettet innovativ atmosfære. Det er politikken som må legge forholdene tilrette for å skape grobunn for at gode ideer kan settes ut i livet.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**