Venstre stiller spørsmål i Formannskapet

Formannskapet er også en møteplass der representantene har anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Det var på denne måten bla.a forslaget om stemmerett for 16-åringer ble fremmet, selv om resultatet i akkurat den saken dessverre ble annerledes enn ønsket.
I siste formannskapsmøte benyttet Venstres Line Mørch anledningen til å stille flere spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ved nyttår trådte en ny offentlighetslov i kraft, som skal gi innbyggerne større mulighet til innsyn i offentlige saker. Venstre spurte om hvordan Tvedestrand kommune hadde håndtert den nye loven, og om det hadde gitt noen merkbare følger. Svaret var at saksbehandlere var kurset i hvordan den skal følges opp, og f.eks. ble saken om klage på salg av RTB-aksjer behandlet for åpne dører som følge av de nye bestemmelsene.
Line Mørch bemerket også at det nå var mulig å lese vedleggene til alle de politiske sakene på kommunens hjemmesider, et framskritt som fortjente ros. Samtidig stiller Venstre spørsmålet om når Tvedestrand er moden for helt og fullt å gå inn i data-alderen, spare papir og porto og sende alle saker ut elektronisk. Men det er visst ikke riktig ennå.
Videre ble det spurt om kommunen hadde saker som gjaldt konflikter i strandsonen, der en kan benytte gratis juridisk bistand fra Direktoratet for Naturforvaltning. Det ble opplyst at slike saker hadde vi ikke for øyeblikket.
Til slutt ble det spurt om hva som har skjedd med de kommunale båtplassene i Bakkeskåt. Båteiere opplever å få regning for båtplass fra de nye eierne av området, uten å ha fått annen informasjon. Det kan være grunn til å kritisere kommunens handlingsmåte, når området er solgt rimelig, og intet annet har til nå skjedd enn at en annen enn kommunen tar inn penger for båtplassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**