Venstre vil stramme opp klimaforliket

—Tøffere grep må til enn det som ble vedtatt i klimaforliket for bare drøyt et år siden. Tiden er inne for at regjeringen, Venstre, Høyre og KrF igjen setter seg sammen og prøver å komme lenger enn vi klarte sist, sier Venstres Gunnar Kvassheim til Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim på Finnsnes 09

Foto: RoSo

Særlig viktig mener han det vil være å skjerpe virkemiddelbruken. Han viser til at Norge satt rekord i høye klimautslipp i 2007:
– Vi kan ikke ha en utvikling som går i feil retning, samtidig som vi har vedtatt målsettinger om å redusere utslippene, poengterer Kvassheim.

Som eksempler på skjerpet virkemidler, trekker Kvassheim fram omlegging av avgiftspolitikken slik at mindre forurensende biler blir mer lønnsomme og attraktive. Han vil også ha en kraftigere styrking av kollektivtrafikken i byområdene.
– Regjeringen skal ha ros for at den har satset mer på tog i Nasjonal Transportplan, men mer må gjøres. Situasjonen på Nord-Jæren er et eksempel på det: Regjeringen vil ikke forplikte seg til å være med på å få fram bybanen og vi får bare 22 millioner kroner til forbedring av busstilbudet fra belønningsordningen for kollektivtrafikken. Regjeringen har sagt at belønningsordningen skal dobles i løpet av ti-års perioden, Venstre mener den bør dobles til neste år, utdyper Kvassheim.

Rogalendingen er leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget. Han håper på rask respons fra regjeringen:
— Målet må være å få dette på plass før valget, slik at vi forplikter oss uavhengig av regjeringskonstellasjon. Et nytt og forsterket norsk klimaforlik vil være viktig å få til før årets viktigste begivenhet på den internasjonale arenaen: Klimamøtet i København til høsten, framholder han.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**