Gunnar Kvassheim: -Venstre setter miljøet først!

Gunnar Kvassheim tok opp de mange viktige klima- og miljøspørsmålene, som det haster med å få løst, i sitt innlegg på helgens landsmøte i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

I innlegget understreket Kvassheim at klima og miljø bør stå øverst på dagsorden i den kommende valgkampen.

Klimakrisen
Klimakrisen er mer alvorlig enn vi tidligere har lagt til grunn og behovet for å handle nå øker. I denne situasjonen er det et paradoks at klimaspørsmål har havnet lenger nede på dagsorden til den rødgrønne regjeringen.

Havvindmøller
Kvassheim pekte på at bærekraftig utvikling vil gi nye bedrifter og flere arbeidsplasser. Ved Karmøy skrives det nå industrihistorie med testingen av verdens første flytende havvindmølle. Dette kan bli starten på et energi- og industrieventyr. Det forutsetter imidlertid rammevilkår som gjør at vi ikke bare tester slike innretninger i Norge, men at vi også kan få en omfattende energiproduksjon fra havvindmøller i Norge.

Gasskraftverk
Venstre vil presse på for å få rensing av CO2-utslippene fra gasskraftverket ved Kårstø. Dette gasskraftverket skulle ha vært renset innen 2009. Det er imidlertid nå uvisst om og når regjeringen vil sørge for at det blir renset.

Sellafield
Kvassheim viste til at et sterkt Venstre er viktig for å øke presset på å få stengt ned atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Utslippene av radioaktivt stoff fra dette anlegget er stanset, takket være stor motstand i Norge. En ny utredning fra Statens strålevern viser imidlertid at en mulig ulykke ved Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobylulykken i 1986.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**