Landsmøte 2009

Lars Sponheim åpnet Landsmøte med en tale som omhandlet store deler av Venstres porgram. Ordene toleranse, imøtekommenhet, fremtid og fornyelse var sentrale gjennom hele talen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim på talerstolen under landsmøtet. Leders tale.

Foto: Christoffer Biong

Lars Sponheim var klar på at Norge trenger en ny kommunestruktur og vil derfor ha en “frivillig” prosess der kommunenorge skal slankes kraftig. Hensikten er å styrke de offentlige tilbud i alle kommunale sektorer. Vår leder poengterte spesielt at saken rundt Røkke/Aker og staten bar preg av særdeles dårlig håndverk.
Åpningsdagen på landsmøte var ellers smekkfull av gode politiske innlegg fra alle fylker, ikke minst fra Tonje Løwer som hadder et flott innlegg om fornybar energi og Telemark.

Tonje Løwer Gurholt. Fra Venstres landsmøte 2008.

Foto: Christoffer Biong

Se hele talen til Tonje HER
Gunnar Kvasseheim leverte også et sterkt bidrag til miljøsaken og nevnte spesielt regjeringes feilslåtte “månelandingsprosjekt” ang rensing av CO2 fra gasskraftverk. Han var også opptatt av Norges første havstående vindmølle som i disse dager seiler ut fra Stavanger.

Atle Rui, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**