Samferdsel: M&R Venstre fikk gjennomslag

– Samferdselpolitikk i byområder er miljøpolitikk, men i distrikts- Norge er samferdsel synonymt med næringspolitikk og verdiskaping sier Leif Helge Kongshaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Når fylkene fra 1. jan 2010 overtar ansvaret for øvrige riksveier/regionveiveene, og riksvegfergene(3000km veier og mer enn 20 fergestrekninger i M&R) må det følge nok penger med! Dette er et krystallklart krav fra Venstre til Regjeringa.

Følgende ble vedtatt av landsmøtet — i en politisk uttale(etter forslag fra Møre og R. Venstre):
"I distrikts-Norge er framkommeligheten for næringslivet og befolkning totalt avhengig av et godt veinett. Når fylkeskommunene /regionene fra 1. januar 2010 overtar ansvaret for øvrige riksveier / regionveiene, krever Venstre at det må følge nok økonomiske midler med til drift / vedlikehold og investeringer av dette veinettet".

I tillegg var Møre og Romsdal Venstre-delegasjonen sterkt medvirkende til at det kom inn en sterk prioritering av "Kyststamvegen Stavanger — Bergen — Ålesund — Trondheim"!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**