Oppsummering av landsmøtet: Miljø, kunnskap og fornying hovedsaker for Venstre

Hovedsakene og vedtak på Venstres landsmøte: Nytt stortingsvalgprogram, oversikt over uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Foreløpig versjon av Venstres Stortingsvalgsprogram 2009-2013 kan du lese her

Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

Bedre velferd, robust lokaldemokrati og sterkere kommuner
Venstre tar til orde for kommunesammenslåing som en del av en velferdsreform, og vil styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten.

– Vi som er glade i offentlig sektor og i demokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Lars Sponheim om bakgrunnen for partiets velferdsreform.

Landsmøtets vedtak om tilknytningen til EU
“Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.”

“Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

Oversikt over uttalelser
Hoveduttalelse: Venstre: Miljø – kunnskap – fornying
Uttalelse: En god oppvekst er nøkkelen til integrering
Fråsegn: Tiltak for eit betre og meir heilskapleg barnevern
Uttalelse: Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter
Uttalelse: Veien ut av krisen
Uttalelse: Voldsspiralen i Afghanistan må stoppes
Uttalelse: Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan

Les ellers oppsummering på Venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**