Venstre og EU

Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kart over EUs medlemsland

Foto: European Community

“Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

Landsmøtet vedtok dette standpunktet med 114 mot 102 stemmer.

Skiens 2 delegater stemte begge for dette vedtaket i sammen med flertallet i Telemark Venstre.

Atle Rui, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**