Landsmøtet 2009 over

Venstres landsmøte vedtok sitt stortingsvalgprogram for neste periode på landsmøtet denne helgen. Miljø, kunnskap og fornying er hovedsaker i valgkampen for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Landsmøtet var preget av mange gode debatter preget av humør, løsningsvilje, ideologisk klang og engasjement.

Lars Sponheim og Ola Elvestuen. Fra EU-voteringen på Venstres landsmøte.

Foto: Christoffer Biong

I Venstres hoveduttalelse, skrives det at Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest.

Les hovedorganisasjonens landsmøteoppsummering her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**