Jernbane for fremtiden

Stor seier for Skien da intercity-triangel forslaget ble vedtatt på landsmøtet i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Intercity-triangelet er endepunktene fra Oslo sentralbanestasjon (Lillehammer, Halden og Skien)
Venstre skal jobbe for att Reisetiden med tog mellom Skien og Oslo ikke skal overstige 80 min innen 2020. Dette innebærer mer dobbeltspor og att Eidanger tunnelen kommer på plass.
Sammenlignet med dagens situasjon er dette en forbedring på 103 min (uten forsinkelser).

Venstres mål er.

Venstre vil att all transportvekst i og mellom de største byene i framtiden bør skje med jernbane og kollektivtrafikk og ikke med økt biltransport. Venstres mål er å doble gods- og persontransporten med jernbane innen 2020. Da må jernbanen bygges ut og oppgraderes.

Utbyggingen av jernbanen må skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Det vil på kort sikt gi store gevinster for framkommelighet og miljø rundt de største byene, og samtidig være starten på et framtidig nett av høyhastighetstog mellom de store byene. Det er viktig at Jernbaneverket prioriterer og investerer forretningsmessig, og har handlefrihet til å gjennomføre store utbygginger mest mulig sammenhengende, med Jernbaneverket som byggherre og utbyggingen satt ut på anbud.

Kenneth Berg
Styremedlem Skien Venstre

Les mer her : VG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**