Politikkens hybris, estetikk og slips

Det er med glede jeg kan konstatere at politikerne i Lillesand ønsker et estetikkutvalg. For kulturpartiet Venstre er dette som en solrenning. Enda bedre blir det at alle politiske partier ser viktigheten av et slikt utvalg. Lillesand, som en av Norges vakreste byer, trenger, bør, ønsker og ikke minst fordrer et slikt utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Agder er kanskje en av Norges mest spennende regioner. Særlig når det gjelder transport, kultur, næring og ikke minst boligetablering. Trykket vil Lillesand merke ved at vi ligger ”midt i smørøyet”. Historien viser oss at dette forplikter til et sterkt politisk lederskap, visjoner og ikke minst et historisk fundament. Hvor har vi vært og hvor skal vi gå?

Denne gangen gjelder det estetikk. Venstre ønsker en åpen debatt om veien videre. En bred diskusjon og meningsutvekslinger på estetikkens område. Derfor er det viktig for Venstre, som et alliansefritt parti, i motsetning til våre demokratiske meningsmotstandere som er bundet opp av fagbevegelsen, NHO, bondeorganisasjoner og kristne organisasjoner, at der finner sted en uhildet estetiske tenkning. Derfor er det for oss en avskyelighet å se at både Arbeiderpartiet og flere andre med dem lefler med tanken om et estetikkutvalg der også lokale politikere skal være representert.

Her er Venstre krystallklare. Nå må folket få si sin mening, nemlig de som har ønsker, visjoner, kunnskaper og ikke minst ekspertise på disse områdene. Nå må vi som politikere trekke oss tilbake for å slippe den enkelte kvinne, mann og fagfolk til. La disse utfordre, provosere, latterliggjøre og ikke minst anskueliggjøre for oss, hva dette virkelig dreier seg om: Nemlig estetikk. Og ikke minst den frigjørende tanke: UTEN fagbevegelsen, NHO, bondelaget eller religiøse ytringers velbegrunnede ideologiske fantasier. Som den ”syvende far i huset”.

Venstre er individets forsvarer med dens forpliktelse for det sosiale liv. Som Venstre-politikere spør vi alltid etter råd. Derfor kjære Vagle og dere andre valgte representanter. Vi skal lage budsjetter, gi mandater og ta beslutninger! La nå mennesker som forstår seg på estetikk utfordre oss politikere. Legg av politikkens hybris og lytt! Ikke bland kortene!

Definisjonen av estetikk er ifølge Aschehoug og Gyldendals leksikon den kunnskap som kommer gjennom sansene. Område av filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten. La oss da unngå at politikere som kommer i dyp eksistensiell tvil hver gang de skal ta på seg et slips skal sitte i et estetikkutvalg. Estetisk har de har mer enn nok med å forholde seg til sin egen skjorte, krave og partner.

Derfor blir min inderlige bønn:
La oss slippe å få politikere inn i estetikkutvalget.
Gi oss visdom til å erkjenne at også vanlige folk kan være fagfolk.
La kunsten og estetikken seire over partiestetikken og ikke minst politikken.

For Venstre
Jens Olai Justvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**