Åsheim terrasse

Som vara deltok Alstahaug Venstres Hanne Nora Nilssen i formannskapsmøtet den 28.april. Etter spørsmål fra Nilssen kom det fram i møtet at Åsheim terasse ikke er godkjent til bruk som sykehjem. Dette har Nilssen reagert sterkt på. Les hennes innlegg til avisene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ført bak lyset

Under formannskapsmøtet den 28.april fikk jeg bekreftet at Åsheim terrasse ikke er godkjent som sykehjem. Det ble også opplyst om at bygget ikke tilfredsstilte alle HMS — kravene. Dagen etter formannskapsmøtet tok jeg derfor kontakt med Alstahaug kommune, og jeg fant ut følgende:

Åsheim terrasse fikk utskrevet ferdigattest i september 1999. Bygget ble godkjent som
flyktninge-/omsorgsboliger.

Så å si fra starten av ble deler av boligen brukt som institusjon, dvs sykehjem.

Pålegg om retting av avvik i henhold til siste tilsynsrapport datert 8.mars 2007 er ikke blitt fulgt
opp.

Arbeidstilsynet har ikke godkjent bygget som arbeidsplass.

Med andre ord har Alstahaug kommune tilbudt ikke godkjente sykehjemsplasser til brukere uten å opplyse om dette. Ansatte ved Åsheim terrasse har arbeidet på en ikke godkjent arbeidsplass.

Som kommunestyrerepresentant for Venstre har jeg ikke fått informasjon om disse forholdene tidligere. Siden jeg ble folkevalgt har jeg derimot fra starten fått forståelse av at Alstahaug kommune har hatt god dekning på sykehjemsplasser, og at alt var i den skjønneste orden. Jeg har da også tatt det som en selvfølge at disse sykehjemsplassene var forskriftsmessig godkjent. Like så at de ansatte hadde en godkjent arbeidsplass. Er det rart jeg føler meg ført bak lyset?

Det jeg nå har funnet ut har gjort meg skremt. Alstahaug kommune skulle være den av alle kommuner som best burde vite betydningen av å ha HMS -kravene tilfredsstilt. Dette selv om det nå er 30 år siden den katastrofale brannen i sykehjemmet på åsen. Og spørsmålene jeg nå sitter igjen med er: Hvordan kunne noe slikt skje? Hvorfor har dette skjedd? Hvem er det som har hatt ansvaret for at kommunen over så mange år har benyttet Åsheim terrasse til sykehjem uten gyldig godkjenning? Er det en ukultur i Alstahaug kommune som gjør det legitimt å spekulere i sikkerheten til eldre og syke om man bare sparer litt penger? Jeg håper og tror at det siste ikke er tilfellet. Disse spørsmålene vil jeg søke å få svar på i det kommende kommunestyremøtet den 12.mai.

Når det er sagt, vil jeg rose den nye ledelsen ved Brann- og beredskapsavdelingen for å ha tatt tak i denne saken. Den nye ledelsen har fulgt opp denne saken på en forbilledlig måte.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**