Vellykket Landsmøte

Alstahaug Venstres deltaker, Hanne Nora Nilssen var godt fornøyd med landsmøtet. “Interessant, men slitsomt” var hennes umiddebare konklusjon etter møtet. Nilssen var også godt fornøyd med vedtaket om en femårig almennlærerutdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland Venstre opprettholdt et forslag fra Troms Venstre sa at Venstre skal legge om og utvide almennlærerutdanningen til 5 år slik at det blir mer fokus på faglig fordypning, praksis og spesialisering. Landsmøtet gav sin tilslutning til dette.

Nilssen var også stolt over at Venstre tør å ta vanskelige debatter på en god måte. “Debatten var saklig med respekt for at det er plass til både ja- og nei-folk i partiet” avslutter Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**